Separering af gylle giver flere gevinster

Separering af gylle giver flere gevinster

Gylleseparering er ikke nogen stor nyhed i landbruget, men hos Infarm ser man det lidt som et overset emne. - Folk ser ikke værdien af det, påpeger Bo Rosborg, salgschef hos Infarm. Han vurderer dog, at mange er interesserede, men kommunerne er ikke gode til at håndtere det. - Det er ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Fedt i foderet giver mindre metanudslip

Fedt i foderet giver mindre metanudslip

Det kan vise sig at være en ren win-win-situation at fodre med et vist fedtindhold i foderrationen. En ny undersøgelse fra Foulum viser nemlig, at det højere fedtindhold mindsker metanproduktionen - både hos køerne, og når gyllen lagres. Det er især det sidste, der har overrasket ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Fedt i foderet giver mindre metanudslip
Kompost for dyrevelfærd og jordkvalitet

Kompost for dyrevelfærd og jordkvalitet

I slutningen af august satte verdenseliten af forskere i kompoststaldsystemer hinanden stævne i Danmark. De besøgte de to mælkeproducenter Wiebren Benedictus og Mads Helms, der begge har ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Indonesisk farm øger landets mælkeproduktion

Indonesisk farm øger landets mælkeproduktion

Hvis man nævner Indonesien, vil de fleste mennesker tænke på turistparadiset Bali og ikke de enorme malkekvægsbedrifter, der er i landet. Et par hundrede kilometer vest for dette berømte ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Landbrugselever - en stærk tradition med nye udfordringer

Landbrugselever - en stærk tradition med nye udfordringer

Det danske landbrug holder en stærk tradition i hævd: Ansvaret for at uddanne unge mennesker inden for deres fag, så der i fremtiden er nogle til at overtage gårdene. En tradition det danske landbrug...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Danmark godt repræsenteret ved EuroTier

Danmark godt repræsenteret ved EuroTier

Verdens største udstilling inden for udstyr til husdyrproduktion, EuroTier, nærmer sig med hastige skridt. Det er helt præcist i dagene 11. til 14. november, at messen slår dørene op i Hannover. I år...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Afgræsning af naturarealer er en reel mulighed

Afgræsning af naturarealer er en reel mulighed

Mange kommuner har naturområder, der skal afgræsses med hjælp fra landmænd med et dyrehold. Det er nødvendigt, at der gives vide rammer for, hvordan arealerne kan afgræsses fra myndighedernes side, ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Køerne yder for meget

Køerne yder for meget

Så har vi taget tredje og fjerde slæt græs. Tredje slæt blev ikke særlig godt. Det var nærmest kun en afpudsning der, hvor jeg ikke kunne vande. Kvaliteten er derfor heller ikke for god. Fjerde slæt ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Fedt i foderet giver mindre metanudslip

Fedt i foderet giver mindre metanudslip

Resultatet af en ny undersøgelse har overrasket forskerne. En fedtrig foderration mindsker metanudslippet - ikke bare hos køerne, men også ved lagring af gyllen. Samtidig giver det mere biogas.

Se flere detaljer
Indonesisk farm øger landets mælkeproduktion

Indonesisk farm øger landets mælkeproduktion

Selvom Indonesien ikke umiddelbart er kendt som et stort landbrugsland, tror en større mælkeproducerende farm på en fremtid inden for netop landbrug.

Se flere detaljer
Kompost gavner jordkvaliteten

Kompost gavner jordkvaliteten

Mindre ammoniaktab og jordforbedrende egenskaber er blandt sidegevinsterne ved kompost - ikke kun fra stalde. Nyt projekt følger forskellige komposteringsmetoders indvirkning på jordbundsfrugtbarhed over tid.

Se flere detaljer