Power i gyllen - og mange andre steder

| THEA KVIST FELDBAK
Driftsleder Thomas Bang Christensen til venstre og Peter Lerche-Simonsen til højre er overbeviste om Power Packens effekt på blandt andet gylle.
Driftsleder Thomas Bang Christensen til venstre og Peter Lerche-Simonsen til højre er overbeviste om Power Packens effekt på blandt andet gylle.
Eksempel på hvordan gyllen reagerer ved isætning af Power Pack.På Eskelund køres der med en gylleudlægger på 36 meter, når gyllen skal køres ud på de mange hektar.Power Pack Dorklen er her monteret på en teleskoplæsser.Power Pack Dorklen sat ned i gylletanken.Udviklingen af rodnettet på behandlet udsæd kontra ikke-behandlet udsæd.Udviklingen af rodnettet på behandlet udsæd kontra ikke-behandlet udsæd.Sammenligning af aks. Behandlet og ubehandlet..
Power Packs vinder indpas flere steder. På stor bedrift på Fyn sætter det blandt andet skub i gyllen.

Eskelund A/S på Fyn, der driver 1.000 hektar, og derudover er der lavet gylleaftaler på 2.000 hektar, har store mængder gylle der skal håndteres og bragt ud.

- Vi har tidligere brugt mange ressourcer og meget tid på at røre vores gylle op inden udbringning, og derfor valgte vi i foråret 2014 at prøve at behandle gyllen med Power Pack Dorkel, fortæller medejer af Eskelund A/S, Peter Lerche-Simonsen.

[...]

DKK 8,60 Køb artikel

MaskinstationerNyhed

Øvrige nyheder